Tel: +27 44 693 2300 info@ansiesteyninteriors.co.za

In Februarie vanjaar het ek met groot afwagting verwys na ‘n nuwe projek in Hartenbos wat besig was om die lig te sien.

Na Donker is ‘n ambisieuse projek wat onder die vaandel van die ATKV ontwikkel word. Die omgewing rondom die Walvis en Dolfynsale naby die Seefront is inderdaad besig om ‘n opwindende metamorfose te ondergaan. Binnekort het die Suidkaap ‘n nuwe eet-drink-kuierplek vir oud en jonk.

Hierdie projek skep inderdaad ‘n prentjie van hoe ‘n kultuurorganisasie hulself herformuleer het om in voeling te bly met hul lede en daarom ‘n byderwetse en toonaangewende projek soos Na Donker kon aanpak.

Daar word weggedoen met die gewone. Die eksterne en interne afwerking by Na Donker spog ongetwyfeld met sterk industriële inslag. Met die intrapslag is dit duidelik dat besoekers blootgestel gaan word aan ‘n verrassend moderne vorm van afwerking… wat natuurlik deesdae hoogmode is. Dit gaan hier oor om die gebou en die spasie te sien vir wat is en nie soos vermom deur onnodige sementpleister, verf en versiering nie.

Die uitgangspunt is om die rou boumateriaal wat gebruik word in te span om die eindproduk te projekteer. Elektriese en loodgieter pype is oop en bloot sigbaar om die rou beton of baksteenmure af te rond en te beklemtoon.

Dit gaan alles om ‘n werklike fusie of vermenging van verskillende boumateriale te bewerkstellig. Beton, metaal, hout en donker mure word ingespan om hierdie dramatiese prentjie in te kleur.

Beligting is minimalisties en modern, dog elegant en treffend. Die vloere verteenwoordig ‘n vars nuwe benadering van metaalkleure en meditereense styl teëls.

Die boustyl en afwerking daag uit. En sal hopelik ‘n lekker besprekingspunt word.

Aanstons sal die tyd aanbreek vir die bybring van die meubels, toerusting en ander binneversier-elemente om die prentjie te voltooi. Maar meer daaroor later.

Dit bly ‘n voorreg om vertrou te word met ‘n projek van hierdie omvang en wat, myns insiens, ongetwyfeld ‘n beduidende invloed op die omringende omgewing gaan hê.